Full text: Assanyas y maravillas de la pussa

  
. E fica,4yuna catedral Sr ea 
que alsa set pams lo portal. pt 
| véurala ja la gent | 
Cap al carré fuig corrent 
Y la pussa s' escapá 
Destruint un campaná. 
La segueixen mes de mil 
Y ella fa cap al catril, | 
e en aquell moment va passá 
Y 1 va fer descarrilá. : 
Va se tan de sopetón. . 
Que va fé ensorrá un pon. 
e tenía sols d' alsada .. 
uit mil pams y una pulgada. 
Mes vayent que res potte * 
Venen los del estrangé 
Carregats de municions 
Ab treinta mil batallons 
satrasents curantacuatra, 
D' aquelís que tot ho fan batra. 
Buscantla per tot arreu.: 
- Pero ningú en lloch la veu. - 
Més al últim 1 han trobada: 
En úna plassa assentada. 
Ab la boca oberta un pam 
Y menjan ab molta fam 
- Set quintás de pa moreno 
Que descubrí un sereno.  * 
Que T tenia pels seus fins 
Per enviá an als carlíns.  ' 
Veyent que estaba distreta 
Desseguit diu un corneta, 
- Dejxeuvos de fer mes foch 
Qui P'ha de mata jo soch. 
Y sense dir mes parauja 
si acosta fent lo maula. 
Y á dintra sa boca as fica. 
Que a fe de dell no era xica. 
Quan va ser dintra sa panxa 
Pensava que era al Ensanxa.. 
Perque segons ell á dit. 
Era mes gran que Madrid, 
Y ab cautela lamatá 
nxantli * rebost del pá. 
per lo cul va sortí. 
Que tothom lo va sao 20 
Y meñntras ho esplicaba. - 
Lo diari ja ho portava. 
Acudeix T' ajuntament 
. «En aquell mateix moment, 
“Per disposá sens molestia 
Lo que 's fará de la bestia, 
Cuatra mil estalladós 
Varen te veni 'Is senyors. 
Comensanla á destallá 
Per poguerla aprofitá. 
De la pell sola, creurian... 
Cosa, que may ho diriau; 
Ne van fe den mil botinas 
"Per las senyoretas finas, 
De las camas, un manobra 
Que per desgracia era.pobre 
Duas casas ne va fé 
Y las vigas varen sé. 
Las tripas eran tan llargas 
Que ni havía moltas cargas. 
Y una corda 'n van fe ab manya 
Que va voltá tot Espanya. 
Sense cap nus y afegit, 
Segons aquí ho trobo escrit. 
Lo cap, segons diu Simón 
Sembla la bola del mon. 
Y *l van dú á la esposició 
De Segovia ó de Lyó. 
Las costellas ajuntadas 
Ben netas y emblanquinadas, 
Ne serveixen avuy dia 
En una ciutat de Hungría 
Per palacio del baró 
Que li deyen del bastó. 
Lo demés que va quedá 
Ho te *l qui la va matá. 
Orellas, unglas y á més 
Catorsa ó setza panés 
Que tenia en un recó 
Plens d' empollas de ví bo. 
Lectors, aquí faig la creu: 
Escoltéu y perdonén... 
Tot aixó mo explicá 
Una jaya de Serviá, 
Un hivern aprop del foch 
sm jo era xabalot. 
jo com que soch prudent 
Aqui acabo y dich AMENT.,. 
Y aqui jo dono fi 
vinga 'l trago y á dormi 
perque may acabaría, 
ni que estés dos anys y un día, 
  
 
	        
© 2007 - | IAI SPK

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.