Full text: Cansó nova y divertida dedicada á una noya filadora de Sant Andreu, que havent despreciat á molts joves, no 'n trova ara cap per remey

«¡Quin fástich fá, - 
" que tot lo dia 
-— de fangueijá. 
Sempre fent teulas, 
sempre mahons, 
- també raijolas, 
també cairons.» 
e sis 
«Jo vuy aná á Barcelona, 
baixemhi, mare, tot seguit, 
que á n' aquí 'm faría vella 
sens trobarne cap partit. 
Dintre de Barcelona, 
- com hi ha mólta mes gent, 
no será estrany que trobi 
aviat un pretenden. 
Plegant al vespre 
de traballá; 
cap.á la Rambla 
á passeljá. 
Luego 1 diumenge 
cap al Mabil, 
sempre s' en pesca 
un de tranquil.» 
le ¿RE 
Ja la tenim á la mossa, 
la noya de Sant Andreu, 
anant á passeijá '1 vespre 
ab la mareta aprop séu. 
Ja veu que li fa 1 aleta 
algun pinxo deracó, . 
y ella, tocant á sa mare, 
li diu que va de debó. 
“Ella remena 
tot lo.séu Cos, 
ell se li acosta 
tot fenna l' Ós. 
  
Ja se la'mira 
prop un fanal 
y li diu: «Flavia, 
tens mólta sal.» 
E 
? 
» 
4 
Vaj 9 ad 
a 
  
dr 
Al carré de casa séva 
hi ha un fadrí sabaté 
mes embustero que 'n calsas, 
mes dropo que 'n no-fé-re. 
Li comensa á fé 1 aleta 
y tirarli alguna fló, 
li diu si 11 vol estimá 
y ella contesta que no. : 
Volan las donas 
- al séu costat, 
van plens de pega 
y enfigassats, 
menjan pastetas 
de la cassola , 
«y tot lo dia 
rosegan sola. 
6. 
Un fadri mestre de cassas , 
«Minyona, li va di, 
tindria gran alegría” 
que festeijés vosté ab mi: 
li emblanquinaria la cuina, 
li arreglaria 1 fogó 
ab raijola de Valencia 
y siment romá mó! bo. 
Si té goteras 
á n' al terraf, 
ab morté y sorra ' 
queda tapat; | 
si per las escletxas 
hi entra 1 vent, . 
serán tapadas. 
ab un moment.» 
A 
+4. 
o 
Un forné la rodeijaba 
ab la manta embolicat 
«Noya, si voste 'm volia, 
jo fóra '1 séu estimat: 
a 
 
	        
© 2007 - | IAI SPK

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.