Full text: Assanyas y maravillas de la pussa

  
CANSO 
Unas coplas novas 
ara vu ull cantá, Re. 
que 's dels carrilaires 
- la vida que fan. | 
Ja tocan diana 
ells no s' han llevat... 
No añneu al carril 
minyons feu bondat, 
Ja son al traball 
y diu 1 allistadó: 
»ara pasém llista 
si falta algún minyó 
sols per cinch minuts 
li fan perdre un quart.» ; 
Aquells capatassos 3: 
sempre estan cridant 
»treballa mal home 
DEL CA! 
que 'ts un mor de fam; 
si tornas cal 
quedas despatxat... 
Aquells capatassos 
sempre están cridant 
ab crits y reganys: : 
vos espantarán; 
tot lo dia cridan ! 
traballeu malvats. "E 
Uns ab la barrina 
altres lo picot, | 
altres xatá pedra. 
ab un mall á cops 
molts á carregá”l carro 
tot es prou pesat. 
Treballá á la mina 
no ho aconsellaré 
treballá al desmunt 
Ó be al terraplé. | 
que ab tina desgracia' 
- no-es tan esposat. 
Treballá á la mina 
es un desconsol 
de morros en terra 
com lo caragol; 
y s' ensorra la mina 
quedaréu colgats. da 7 
Si aneu al carrill 
vos pot succehí 
que de una ensolsida 
  
torna á treballá . 
[0 a aná pels carrils 
  
y ' 4 han E 4 t e 0 
Totas ls pulpa 
son per los cantinés  : 
que per trentá céntims . 
no donan rés, 
- Jo vi que hos donán *. 
está beteijat... - 
Siá la cantina” 
| y has d' aná á fiá. 
per dinés que guenpis?. 
reste quedará, 
si gastes per quatre “> 
ells sis tan han contat... Ac 
Al cap dela quinzenes 
ja saps que has de e 
pagará la tenda 
també al ot 
pagá á lá cantina - 
ja quedas pelat... lol 
Si algúns rals quedan. 
acabat de sopé.: sins; 
s' han van. al café. aia 
y 's posa á jugá 
siga als daus.Ó al monte > 
en tot queda pelab... 5 
Al ser al dillums | 
ab la. camisa bruta + 
no 's pot fer rentá .. . 
com no té cap céntim;... ( 
tots los hi han 1 guanyab. | 
he pares y mares mes so 
no tenen si no un me. 2 
“siacás lo renyan 
sen va al carril, 
y al carril qué don" | 
volen fé boridat... aq 
Tots los baratéros: | 
- son barcelonins 
y los urgellesos a 
son los pinxus fins. :: > +2 
cobran lo barato» '* "0? 
may han treballat... 
Lo que ha tret las coplas 
jo hos diré qui es: 
es de la Granadella 
y 's diu Escolá 
   
  
podriau morí n' está ben cansat.., $e AT 
-6 d' una barrinada no aneu al carril 1 a 
- quedar esgarrats. minyons feu bondat. (WM! = 
REUS.—Impremta y Llibrería de Juan Grau, carrer de Aleus, núm, E 1 SS 
E AA 1Ty 
$ X ay y £ h «P 7 
de LEIA a 
 
	        
© 2007 - | IAI SPK

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.